Transitiemanager

& de is voor Stichting Ouderenzorg Kapelle () op zoek naar een transitiemanager. Kun je als transitiemanager vormgeven aan de verandering en vernieuwing van de organisatie? Wil je een bijdrage leveren aan de toekomst van de zorg voor ouderen in de gemeente Kapelle? Dan zien wij jouw reactie graag tegemoet.

Transitiemanager
Kapelle

Functieomschrijving
De actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg in Kapelle maken dat versterking van het management van met name op innovatie-/ veranderkracht noodzakelijk is. Daartoe zal de organisatiestructuur van worden aangepast. Het denken over een nieuwe organisatiestructuur is gestart. Het aansen van een transitiemanager geeft tijd en ruimte om verder te werken aan de gewenste en gedragen structuur van .

kiest bewust voor een transitiemanager van ‘buiten’ met een frisse blik om zo nodig door de tijd ontstane werkwijzen ‘open te breken’. De organisatie is zich bewust van het feit dat voor het toekomstbestendig maken van de organisatie zowel vakinhoudelijk als in veranderkracht extra inspanningen geleverd moeten worden.

De transitiemanager ontwikkelt binnen de kaders veranderplannen en is de cultuurdrager van ‘afspraak is afspraak’ op weg naar de opening van de nieuwe woonzorgvoorziening uiterlijk .

zoekt een prettig eigenwijze manager die wil werken aan het realiseren van het ideaal dat kleinschalige organisaties die van grote betekenis zijn binnen één gemeente iets is wat je iedere cliënt en familie gunt.
Van de transitiemanager wordt verander-/ innovatiekracht gevraagd om actuele ontwikkelingen succesvol op te pakken én aan te sturen, waaronder het streven is een nieuwe woonzorgvoorziening begin te openen. De komende periode wordt hard gewerkt aan de nieuwe zorgvisie. Hoe willen we in de nieuwe woonzorg-voorziening gaan werken?; het ontwikkelen van de kaders en de doelen, maar ook de realisatie van deze doelen, op korte en middellange termijn; zorgvernieuwing de verdere ontwikkeling van een zorgpension en schakelwoningen; de ontwikkeling van het Volledig Pakket Thuis; behoud van de uitstekende beoordeling van medewerkers, cliënten en familie; realiseren van een cultuurverandering introduceren van een professionele cultuur, protocollair werken, verbeteren van aanspreken en afspreken; ontwikkelen van opleidings- en deskundigheidsprogramma; bijdragen aan het programma ‘Radicale Vernieuwing verpleeghuiszorg'.
De transitiemanager maakt onderdeel uit van het managementteam en wordt hiërarchisch aangestuurd door de directeur-bestuurder. De transitiemanager werkt nauw samen met de senior adviseur Vastgoed.
Functie-eisen Academisch werk- en -denkniveau. Heeft actuele kennis over verpleging en verzorging (extramuraal en intramuraal) vakinhoudelijk, financieel en wet- en regelgeving. De transitiemanager is een ervaren leidinggevende die personele vraagstukken kan aanpakken alsmede vakinhoudelijke en innovatietrajecten kan realiseren. Op basis van ervaring kan de transitiemanager inspireren en betrokkenen in hun kracht zetten. Daarvoor gebruikt hij of zij zijn of haar goed ontwikkelde coachende kwaliteiten. Sterke persoonlijkheid met een overtuigende leiderschapsstijl. Iemand die zowel personele vraagstukken als strategisch vraagstukken kan aansturen. Ervaring met project- en verandermanagement. Kan op verschillende borden schaken, maar ook hands on functioneren in de dagelijkse praktijk van de zorgverlening aan ouderen. De transitiemanager moet buiten schotten kunnen denken. Heeft plezier in zijn/ haar werk en denkt en werkt altijd cliëntgericht.

De belangrijkste activiteiten van de Stichting Ouderenzorg Kapelle zijn het exploiteren van zorgcentrum , het bieden van huisvesting met verzorging, verpleging en behandeling aan ouderen en het leveren van extramurale zorg. Tevens worden senioren(zorg)woningen en een aantal luxe serviceappartementen verhuurd en vindt coördinatie van welzijnsactiviteiten voor ouderen plaats binnen de gemeente Kapelle.
staat bekend om een uitstekende beoordeling van medewerkers, cliënten en familie.
De transitiemanager kan rekenen op een slagvaardige organisatie, met stakeholders en zorgpartners die de vernieuwing omarmen.

Missie
streeft als Kapelse organisatie naar naadloos aaneengesloten diensten van welzijn, zorg en wonen. Met bekwame en betrokken medewerkers biedt een bijdrage aan de leefbaarheid van de Gemeente Kapelle. Centraal in het handelen staat het persoonlijk contact en het respect voor een eigen leven; 'heel persoonlijk'. Door familie en naasten van bewoners wordt de zorgverlening met gemiddeld het cijfer gewaardeerd.
Bij werken medewerkers en zijn ruim vrijwilligers actief. Zij verzorgen met elkaar verpleeghuis patiënten, cliënten met wijkverpleging en cliënten met een extramurale verpleeghuisvraag. Ook wordt huishoudelijke hulp verleend aan cliënten en worden dagelijks verse maaltijden bereid en bezorgd. De organisatie is financieel gezond en werkt aan plannen voor nieuwbouw.

neemt deel aan het programma 'Radicale Vernieuwing verpleeghuiszorg'. In dat kader wordt in samenwerking met lokale huisartsen en de acute zorg van ziekenhuis ADRZ vormgegeven aan een zorgpension, om de fricties in de wachtlijsten in de extramurale en intramurale zorg op te vangen.

Voor meer informatie zijn de volgende bronnen beschikbaar website bestuursverslag jaarrekening
Op verzoek sen wij vertrouwelijk meer inhoudelijke informatie beschikbaar.

Arbeidsvoorwaarden
Het maximale salaris bedraagt maximaal € ., bruto per maand (FWG cao VVT).

volgt de cao VVT. Medewerkers van krijgen % vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van ,%. Daarbij heeft voor haar medewerkers een WIA-aanvullingsverzekering (een verzekering tegen inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid). Ook biedt een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, waarbij je ervoor kunt kiezen om een deel van uw arbeidsvoorwaarden in te ruilen voor andere en nieuwe arbeidsvoorwaarden, zoals extra reiskostenvergoeding, aanschaf van een fiets- of fitnessabonnement.

Procedure
laat zich bijstaan door het bureau & de .

Een check en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor .

De gesprekken bij & de zullen naar verwachting plaatsvinden in week en .
De gesprekken met de sollicitatiecommissie zullen naar verwachting plaatsvinden in week en van .

Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier.

Contactpersonen
Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met mr. drs. Jan Kees jers, via adres of nummer -.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs ges.
Transitiemanager
2020-10-21 - 2020-11-14

Hiring organization: via Global Recruitment Selection
Contract: Permanent
Industry:
Average salary: 2000
Valuta: EUR
Address place: Kapelle
Land: Netherlands
Postal Code: None
Street:None
Web: www.globalrecruitment.info

 

 

Share