Privacybeleid

 

Privacybeleid Vindazo

Vindazo hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Dit privacybeleid legt uit welke informatie van u zal worden verzameld door Vindazo wanneer u de Vindazo website bezoekt, hoe de informatie zal worden gebruikt, en hoe u de informatie kunt verzamelen, verbeteren en / of verwijderen. Wij zullen uw informatie niet gebruiken of delen, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid. Dit privacybeleid is niet van toepassing op gegevens die wij op andere manieren verzamelen (waaronder offline) of uit andere bronnen. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid stuur dan een mail naar info@vindazo.be

 

1. Informatie die Vindazo verzamelt

 

a. Automatisch verzamelde informatie:

Vindazo gebruikt automatisch verzamelde informatie enkel en alleen om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de site en voor doeleinden die strikt verband houden met zijn eigen werking. Gebruikers kunnen dus worden geïdentificeerd door de automatisch verzamelde informatie te verwerken en te combineren met gegevens die in het bezit zijn van externe partijen.

b. Door de gebruiker geleverde informatie:

U geeft ons informatie over uzelf, zoals uw naam en e-mailadres wanneer u zich registreert voor een gebruikersaccount op Vindazo . Wanneer u met ons via e-mail communiceert, kunnen de inhoud van uw e-mailberichten, uw e-mailadres en onze antwoorden worden bewaard. Wij kunnen ook alle berichten die u verzendt via Vindazo bewaren.

c. Cookies Informatie:

Wanneer u Vindazo bezoekt, slaat de website één of meer cookies - kleine tekstbestanden met een reeks alfanumerieke karakters ( aangeduid als JE) - in uw computer op waarmee uw browser gegevens identificeert en u helpt sneller en beter in te loggen op Vindazo en te navigeren op de site. Het cookie wordt niet veranderd en zal na een periode van 2 jaar verdwijnen, tenzij het tussentijds hernieuwd wordt. Een cookie kan ook anonieme informatie verzamelen over de manier waarop u navigeert op Vindazo. Een cookie verzamelt geen persoonlijke informatie over u. Een permanente cookie blijft op uw harde schijf nadat u uw browser afsluit. Blijvende cookies kunnen worden gebruikt door uw browser bij volgende bezoeken aan de site. Blijvende cookies kunnen worden verwijderd door het volgen van de instellingen van uw web browser. Een sessie-cookie is tijdelijk en verdwijnt nadat u uw browser afsluit. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Echter, sommige functies van Vindazo kunnen niet goed functioneren als de mogelijkheid om cookies te accepteren is uitgeschakeld.

d. 3rd Party cookie:

Het gebruik van cookies door onze partners, filialen, andere nutsbedrijven, en dienstverleners (waaronder Google) valt niet onder onze privacyverklaring. We hebben geen toegang tot of controle over deze cookies. Deze derde partijen gebruiken sessie-ID cookies om het voor u gemakkelijker te maken om op onze site te navigeren, om u te informeren, de zoekopdracht te optimaliseren en advertenties aan te bieden aan gebruikers die in het verleden Vindazo hebben bezocht, wanneer ze op websites van derden zijn.

e. Informatie uit het logbestand:

Log file-informatie wordt automatisch door uw browser verstuurd telkens u een webpagina bezoekt. Wanneer u Vindazo gebruikt, zullen onze servers automatisch bepaalde informatie opslaan die uw webbrowser verzendt wanneer u een website bezoekt. Deze server logs kunnen informatie bevatten over uw Internetzoekopdrachten, Internet Protocol ("IP") -adres, type browser, doorverwijzende / exit pagina's en URL's, aantal clicks, domeinnamen, landingspagina's, bekeken pagina's, en gelijkaardige informatie.

f. Clear Gif Informatie:

Wanneer u Vindazo gebruikt, kunnen we tijdens uw gebruik clear gifs toepassen (ook gekend als web beacons). Deze worden gebruikt om anoniem de online gebruikspatronen van onze gebruikers bij te houden. Persoonlijk identificeerbare informatie van uw Vindazo account wordt niet verzameld met behulp van deze duidelijke gifs. Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van clear gifs in HTML-gebaseerde e-mails verstuurd naar onze gebruikers om op te sporen welke e-mails worden geopend door de ontvangers. De informatie wordt gebruikt om meer nauwkeurige rapportage mogelijk te maken, de effectiviteit van onze marketing te verbeteren, en Vindazo beter te maken voor onze gebruikers.

g. Hoe Vindazo uw gegevens gebruikt

We gebruiken de persoonlijke informatie die u indient om de optimale werking, het onderhoud en de functionaliteiten van Vindazo te garanderen. Met uw toestemming kunnen we gebruik maken van de gegevens van uw account op sociale netwerksites om u diensten, zoals werkgelegenheidinformatie met betrekking tot uw vrienden en contacten, aan te bieden. Door het verstrekken van uw e-mailadres aan Vindazo (inbegrepen het toevoegen van de Vindazo-toepassing op een sociaal netwerk), gaat u akkoord met onze dienst-gerelateerde mededelingen die Vindazo stuurt naar uw e-mailadres, inbegrepen alle kennisgevingen vereist door de wet, in plaats van u deze communicatie via de post te versturen. U aanvaardt tevens dat wij activiteiten van Vindazo kunnen melden via het e-mailadres dat u ons gegeven heeft, in overeenstemming met de privacy- instellingen. Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u andere berichten, zoals nieuwsbrieven, wijzigingen in functies van Vindazo, of speciale aanbiedingen te verzenden. Als u dergelijke e-mailberichten niet wilt ontvangen, kunt u zich terugtrekken of uw voorkeuren wijzigen. Afmelden kan voorkomen dat u e- mailberichten met betrekking tot updates, verbeteringen, of aanbiedingen ontvangt. U mag niet afmelden voor dienstgerelateerde e-mails met betrekking tot Vindazo. Naar aanleiding van de beëindiging of deactivering van uw gebruikersaccount, kan Vindazo uw profielinformatie en gebruikersinhoud bewaren voor een commercieel redelijke termijn voor back-up, archivering, of auditdoeleinden. Vindazo kan bepaalde informatie over u en / of uw gebruikersinhoud intern gebruiken voor doeleinden zoals het analyseren van de manier waarop u Vindazo gebruikt, diagnoseservice of technische problemen, handhaving van de veiligheid, en het personaliseren van content. Vindazo behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om de gebruikersinhoud die u plaatst op de Service te controleren. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke informatie of materiaal te verwijderen om elke reden of zonder reden, niet beperkt tot ons persoonlijk oordeel met betrekking tot schendende informatie of materiaal, de van toepassing zijnde wetgeving of onze gebruiksvoorwaarden, of ter bescherming of verdedigen van onze rechten of eigendommen of die van een derde partij. Vindazo behoudt zich tevens het recht voor om informatie te verwijderen op verzoek van een derde partij. We maken gebruik van cookies, clear gifs en logbestanden om: (a) informatie te onthouden zodat u deze niet opnieuw dient in te voeren tijdens uw bezoek of de volgende keer dat u de site bezoekt, (b) aangepaste, gepersonaliseerde inhoud en informatie te versturen, (c) de doeltreffendheid van Vindazo te verbeteren, (d) statistische gegevens te verzamelen, zoals het totale aantal bezoekers, verkeer, en demografische patronen, (e) technologische problemen die gemeld zijn door onze gebruikers of technici en die worden geassocieerd met bepaalde IP- adressen te onderzoeken en op te lossen; (f) u efficiënt informatie te verstrekken.

 

2. Hoe Vindazo uw informatie deelt

 

a. Persoonlijk identificeerbare informatie:

Vindazo kan uw persoonlijk identificeerbare informatie met derden delen om hen toe te laten hun diensten aan u te verstrekken. Als we dit doen, zullen derden bij het gebruik van uw informatie gebonden zijn aan dit privacybeleid. Wij slaan persoonlijke informatie op locaties buiten de directe controle van Vindazo (bijvoorbeeld op servers of databases co-located met hosting providers). Tijdens de ontwikkeling en groei van ons bedrijf, kunnen wij activa of zakelijke aanbiedingen kopen of verkopen. Klanten, e-mails, en bezoekersgegevens zijn over het algemeen een van de overgedragen bedrijfsactiva in dit soort transacties. We kunnen ook dergelijke informatie overdragen of toewijzen in de loop van bedrijfsafsplitsingen, fusies, of ontbinding. Alle persoonlijke informatie of inhoud die u vrijwillig ingeeft op Vindazo, zoals gebruikersinhoud, wordt beschikbaar voor het publiek, zoals geregeld door de toepasselijke privacy-instellingen. Als u informatie verwijdert die u geplaatst heeft op Vindazo, kunnen kopieën zichtbaar blijven in de cache en gearchiveerde pagina's van Vindazo, of indien andere gebruikers die informatie hebben gekopieerd of opgeslagen. Vindazo kan wedstrijden, speciale aanbiedingen of andere evenementen of activiteiten ("Events") samen organiseren met een derde partner. Als u informatie geeft aan derden, geeft u de toestemming om er gebruik van te maken voor het doel van die gebeurtenis en elk ander gebruik dat u goedkeurt. Wij hebben geen zeggenschap noch controle over het gebruik van uw informatie door derden. Als u niet wilt dat uw gegevens worden verzameld door of gedeeld met een derde partij, kunt u ervoor kiezen niet deel te nemen aan deze evenementen.

b. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie:

Wij kunnen niet persoonlijk identificeerbare informatie (zoals anonieme gebruiksgegevens, doorverwijzende / exit pagina's en URL's, platform type, aantal clicks, enz.) delen met belanghebbende derden om hen te helpen de gebruikspatronen van Vindazo en haar diensten te begrijpen. Vindazo kan met ad-servers of ad-netwerken van derden samenwerken om advertenties aan te bieden via Vindazo. Deze ad-servers of ad-netwerken van derden maken gebruik van technologieën voor het verzenden, direct in uw browser, van de advertenties en links die worden weergegeven op Vindazo. Zij ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Zij kunnen ook gebruik maken van andere technologieën (zoals cookies, JavaScript, of web beacons). Zij gebruiken ook andere technologieën om de effectiviteit van hun advertenties te meten en om de reclame-inhoud te personaliseren. Vindazo verstrekt geen persoonlijk identificeerbare informatie aan deze ad-servers of ad-netwerken van derde partijen zonder uw toestemming. Houd er echter rekening mee dat als een adverteerder vraagt ​een advertentie op Vindazo te laten zien aan een bepaald publiek en u reageert op die advertentie, de adverteerder kan concluderen dat uw profiel overeenstemt met de beschrijving van het publiek dat ze proberen te bereiken. Het Vindazo privacybeleid is niet van toepassing op, en wij hebben geen controle over de activiteiten van derden adverteerders. Raadpleeg het privacybeleid van deze adverteerders voor meer informatie.

 

3. Hoe beschermt Vindazo uw gegevens

 

Vindazo gebruikt commercieel redelijke, fysieke, bestuurlijke en technische veiligheidsmaatregelen om de integriteit en de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen en uw privacy-instellingen te implementeren. Wij kunnen echter niet instaan, ​ voor de veiligheid van informatie die u verzendt naar Vindazo of garanderen dat uw gegevens op Vindazo niet kunnen worden geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd door schending van een van onze fysieke, technische of leidinggevende waarborgen. Uw privacy-instellingen kunnen ook worden beïnvloed door wijzigingen in de functionaliteit van Vindazo's distributeurs, zoals sociale netwerken. Vindazo is niet verantwoordelijk voor de functionaliteit of veiligheidsmaatregelen van een derde partij. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, nemen we redelijke stappen (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord) om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang krijgt tot uw account. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw unieke wachtwoord en accountinformatie, en voor het aan Vindazo toekennen van de toegang tot uw e-mailberichten.

a. Compromis van persoonlijke informatie

In het geval dat persoonlijke informatie in het gedrang komt als gevolg van een inbreuk op de beveiliging, zal Vindazo onmiddellijk de personen waarvan de persoonlijke informatie is aangetast op de hoogte brengen, in overeenstemming met de kenningsgevingprocedures vervat in dit privacybeleid, of als anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving.

b. Uw keuzes over uw informatie

U kunt natuurlijk weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken via Vindazo, In dat geval is het mogelijk dat Vindazo niet in staat is om bepaalde diensten aan u te leveren. U kunt uw accountinformatie en e-mails controleren, bijwerken, verwijderen of corrigeren op elk gewenst moment door in te loggen op uw account. Voor verdere ondersteuning kan u contact opnemen met Vindazo via info@vindazo.be.

c. Links naar andere websites

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites verbonden aan of van de dienst, noch voor de informatie of inhoud daarin. Hou er rekening mee dat wanneer u een link naar een andere website gebruikt, ons privacybeleid niet langer van kracht is. Uw bezoek van en interactie op een andere website, inbegrepen diegenen die een link op onze website hebben, is onderworpen aan de regels en het beleid van die andere website. Lees deze regels en dit beleid voordat u verdergaat. U kunt inloggen op onze site met behulp van sign-in diensten zoals Facebook Connect, LinkedIn, een Open-ID provider of andere gelijkaardige toepassingen. Deze diensten zullen uw identiteit verifiëren en bieden u de mogelijkheid om bepaalde persoonlijke informatie met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres. Diensten als Facebook Connect geven u de optie om informatie over uw activiteiten op deze website op uw profielpagina te delen met anderen binnen uw netwerk. Om Vindazo('s) toegang tot Open-ID providers te annuleren kan u naar de website van de provider gaan en de Vindazo-toegang uitschakelen.

d. Contactpersonen importeren

U kunt contactpersonen importeren vanuit het adresboek van uw andere e-mailaccount om hen uit te nodigen om lid te worden van onze site. Wij verzamelen de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de e-mailaccount die u gebruikt om uw contacten te importeren en gebruiken die alleen voor dat doel.

e. Kennisgeving Procedures

Het maakt deel uit van ons beleid om meldingen, ongeacht of deze door de wet vereist zijn of dienen voor marketing- of andere zakelijke doeleinden, te doen via e-mailbericht, geschreven of gedrukte mededeling, of door het opvallende plaatsen van een dergelijke kennisgeving, zoals bepaald door Vindazo naar eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om de vorm en de middelen gebruikt voor het verstrekken van kennisgevingen aan u zelf te bepalen zoals beschreven in dit privacybeleid, met uitzondering van de middelen van kennisgeving die u zelf kunt kiezen.

f. CV’s aanmaken en beheren

Als u een CV aanmaakt op Vindazo, een CV uploadt, solliciteert op een vacature of op enige andere manier de Vindazo-website gebruikt, geeft u Vindazo specifieke toestemming voor het gebruik van alle persoonlijke informatie die u aan Vindazo heeft verstrekt volgens dit privacybeleid en deze gebruiksvoorwaarden. Wanneer u een CV uploadt of aanmaakt, worden uw persoonsgegevens op de website van Vindazo geplaatst en kunnen het CV en andere persoonlijke informatie in dit CV ter beschikking gesteld worden van derden die mogelijk in u geïnteresseerd zijn als werknemer, van zoekmachines, of van het algemene publiek door uw persoonlijke informatie op het internet te zetten afhankelijk van uw privacy-instellingen. Derden kunnen dus de persoonlijke gegevens in uw CV bekijken en partijen die niet bij Vindazo zijn aangesloten en waarvoor Vindazo geen enkele verantwoordelijkheid draagt, kunnen ongevraagd contact met u opnemen. Wanneer iemand zoekt naar uw naam door middel van zoekmachines, kan deze informatie worden bezocht en worden weergegeven. Via uw privacy-instellingen kan u dit beperken. Vindazo kan echter niet garanderen dat zoekmachines van derden hun caches bijwerken, welke oude openbare CV-informatie kunnen bevatten. Als onderdeel van haar diensten behoudt Vindazo zich het recht voor om derden een vergoeding te vragen voor toegang tot uw informatie.

 

4. Definities

 

Vacature

Een Vacature is toegankelijk via Vindazo, waarvan de inhoud hetzij rechtstreeks wordt gepubliceerd op Vindazo, hetzij automatisch opgehaald van een andere vacaturesite. Indien dit automatisch gebeurd publiceert Vindazo een uittreksel van de oorspronkelijke inhoud en wordt de oorsprong aangegeven, zoals in de Vacature/Job zelf.

Curriculum Vitae

Een Curriculum Vitae is aan te maken en te beheren via Vindazo. De inhoud kan rechtstreeks worden gepubliceerd op Vindazo.

Adverteerder

Derde partijen of klanten die Vacatures publiceren via de Vindazo website.

Dienst

De dienstverlening die bestaat uit het indexeren, publiceren en weergeven van Vacatures op de Vindazo-website en alle communicatie die Vindazo aanbiedt via e-mail.

Privacybeleid

De volledige inhoud van deze tekst.

Website of Site

Vindazo, een zoekmachine voor vacatures die actief zijn diensten uitoefent in België, die wordt aangeduid door het Vindazo.be domeinnaam.

Gebruiker

De individuele gebruiker van de diensten of producten van de website Vindazo.

 

5.Wijzigingen in ons privacybeleid

 

Bij het wijzigen van het privacybeleid en procedures van Vindazo, zullen wij deze wijzigingen plaatsen op Vindazo.be om u op de hoogte te houden van alle informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze kunnen onthullen. Als wij grootschalige veranderingen uitvoeren zullen we u op de hoogte brengen (verstuurd naar het e-mailadres dat is opgegeven in uw account) of door middel van een bericht op deze site voor de verandering plaatsvindt. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van toepassing als ze worden geplaatst op Vindazo.

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, stuur dan een email naar info@vindazo.be

Plaats uw baan en bereik meer kandidaten rechtstreeks op VINDAZO

Zichtbaar via duizenden kandidaten

POST JOB JOUW ONLINE